Fotogaléria

/album/fotogaleria/profilovka-kosela-klingel-satka-2-2-jpg/ /album/fotogaleria/logo-2-fialova-jpg/ moje prekladateľské logo (my translation logo) /album/fotogaleria/referencia-tlmocnicka-agentura-bez-os-udajov-jpg/ referencia - PTK-ECHO preklady, tlmočenie kurzy Bratislava, Kežmarok /reference - PTK-ECHO Translating, Interpreting, Courses/ /album/fotogaleria/korektor-info-text-jpg/ Pozícia: jazykový korektor pre angl. jazyk pre CVTI SR a MŠVVaŠ SR - korektúry práce učiteľov AJ v rámci celej SR (Position: language proofreader for English for the Centre of Scientific and Technical Information and the Ministry of Education of SR)
/album/fotogaleria/vyjadrenie-k-spolupraci-preklady-bez-hranic-ba-jpg/ vyjadrenie k spolupráci - Preklady bez hraníc - prekladat. a tlmočnícke služby BA (opinion on our cooperation - Translations without borders Bratislava) /album/fotogaleria/referencia-vyjadrenie-klienta-preklad-kupnej-zmluvy-uprav-jpg/ názor klienta na spoluprácu - preklad kúpnej zmluvy /the client´s opinion on ourcooperation - translation of the Purchase Contract/t /album/fotogaleria/referencia-nazor-klientky-kullova-z-2-uprav-jpg/ referencia, resp. vyjadrenie k spolupráci - preklad CV /reference, resp. statement on the cooperation - translation of CV/ /album/fotogaleria/referencia-klient-clen-pz-sr-uprav-jpg/ názor klienta (člen PZ SR) na spoluprácu /the client´s (a member of the Police Force of SR) opinion on our cooperaton/
/album/fotogaleria/referencia-taktik-jpg/ úspešná spolupráca s vydavateľstvom Taktik Košice (successful cooperation with Taktik Publishers Košice) /album/fotogaleria/referencia-podakovanie-reakcia-klientky-korektura-2-uprav-jpg/ vyjadrenie k spolupráci - korektúra diplomovej práce /statement on the cooperation - proofreading of the Diploma Thesis/ /album/fotogaleria/referencia-taktik-uprav-jpg/ referencia, resp. vyjadrenie k spolupráci - vydavateľstvo Taktik Košice /reference, resp. statement on the cooperation - Taktik Publishers Košice/ /album/fotogaleria/referencia-nazor-klienta-preklad-do-oxford-journal-uprav-jpg/ vyjadrenie k spolupráci - preklad vedeckej práce pre Oxford Journal /statement on the cooperation - translation of the Scientific Work for the Oxford Journal/
/album/fotogaleria/logo-2-modra-2-jpg/ /album/fotogaleria/preklady-bez-hranic-info-jpg/ INFO - PREKLADY bez HRANÍC - prekladateľské a tlmočnícke služby Bratislava (TRANSLATIONS without BORDERS - Translating and Interpreting Services Bratislava) /album/fotogaleria/img428-jpg/ informácie o Jazykovej škole VIVEUS Žilina - stála spolupráca v oblasti prekladov (information - the Language School Viveus Žilina - permanent cooperation in the field of translations) /album/fotogaleria/informacny-material-agentura-ptk-echo-jpg/ informácie o prekladateľskej a tlmočníckej agentúre PTK-ECHO (information about the Translation and Interpreting Agency PTK-ECHO)
/album/fotogaleria/informacny-material-ptk-echo-preklady-tlmocenie-kurzy-jpg/ informácie o prekladateľskej agentúre - foto č. 3 (information about the Translation agency PTK-ECHO- photo no. 3) /album/fotogaleria/zoznam-prekladov-ptk-echo-slov-verzia-jpg/ Preklady a korektúry - prekladateľská a tlmočnícka agentúra PTK-ECHO, slov. verzia, str. 1 /album/fotogaleria/preklady-ptk-echo-slov-verzia-str-2-jpg/ str. 2, slovenská verzia - Preklady - agentúra PTK-ECHO preklady, tlmočenie, kurzy /album/fotogaleria/preklady-pre-agenturu-angl-verzia-str-1-jpg/ Translations for Agency PTK - English version - page 1
/album/fotogaleria/preklady-pre-agenturu-angl-verzia-str-2-jpg/ p. 2 - English version - Translating and Interpreting Agency PTK-ECHO /album/fotogaleria/preklady-a-korektury-rozni-klienti-slov-verzia-jpg/ Preklady a korektúry - slovenská verzia, str. 1 - zamestnávatelia + ostatní klienti (firmy, spoloč., FO) /album/fotogaleria/preklady-a-korektury-rozni-klienti-str-1-angl-verzia-jpg/ Engl. version, p. 1 - translations and proofreading for employers + other clients (firms, companies, publishers..) /album/fotogaleria/rozni-klienti-zamest-str-2-sk-verzia-jpg/ slov. verzia - str. 2 - zamestnávatelia + rôzni klienti
/album/fotogaleria/preklady-rozni-klienti-str-2-angl-verzia-jpg/ p. 2 - English version - employers + other clients - firms, companies, individuals /album/fotogaleria/sk-verzia-rozni-klienti-zamest-str-3-jpg/ SK verzia - str. 3 - zamestnávatelia / rôzni klienti /album/fotogaleria/rozni-klienti-en-verzia-str-3-jpg/ page 3 - employers + other clients /album/fotogaleria/preklady-a-korektury-rozni-klienti-vrat-zamestnavatelov-slov-verzia-str-4-jpg/ slov. verzia, str. 4 - rôzni klienti (firmy, spoločnosti, FO)
/album/fotogaleria/preklady-rozni-klienti-angl-verzia-str-4-jpg/ English version, p. 4 - Translations without borders BA, Language school ZA + other clients /album/fotogaleria/vsetci-klienti-str-5-sk-verzia-2-png/ str. 5 - všetci klienti - SK verzia /album/fotogaleria/all-clients-p-5-en-version-2-png/ p. 5 - all clients - EN version /album/fotogaleria/preklady-korektury-str-6-vsetci-klienti-sk-2-png/ Preklady + korektúry - všetci klienti - str. 6 - SK verzia
/album/fotogaleria/translation-proofreading-p-6-all-clients-en-2-png/ Translations + proofreading - all clients - p. 6 - EN version /album/fotogaleria/preklady-a-korektury-preklady-bez-hranic-ba-slov-verzia-str-1-jpg/ str. 1, slov. verzia - preklady a korektúry pre Preklady bez hraníc BA - prekladat. a tlmočnícke služby /album/fotogaleria/preklady-a-korektury-preklady-bez-hranic-ba-angl-verzia-str-1-jpg/ p. 1, Engl. version - translations and proofreading for Translations without Borders - Translating and Interpreting Agency /album/fotogaleria/korektury-zoznam-v-sk-2-jpg/ Korektúry - zoznam v slovenskom jazyku
/album/fotogaleria/proofreading-list-en-version-2-jpg/ List of proofreading - EN version /album/fotogaleria/english-text-jpg/ /album/fotogaleria/logo-text-jpg/ /album/fotogaleria/logo-knihy-v-anglictine-png/
Záznamy: 1 - 40 zo 92
1 | 2 | 3 >>