informácie o prekladateľskej agentúre - foto č. 3 (information about the Translation agency PTK-ECHO- photo no. 3)