slov. verzia, str. 4 - rôzni klienti (firmy, spoločnosti, FO)