Pozícia: jazykový korektor pre angl. jazyk pre CVTI SR a MŠVVaŠ SR - korektúry práce učiteľov AJ v rámci celej SR (Position: language proofreader for English for the Centre of Scientific and Technical Information and the Ministry of Education of SR)