PREKLADY & KOREKTÚRY - ANGLICKÝ JAZYK

Pokiaľ potrebujete vypracovať preklad alebo korektúru, teda opravu Vášho textu v angličtine na profesionálnej (nie amatérskej) úrovni a za veľmi výhodné ceny, ste tu správne.

Kvalifikované, promptné a kvalitné preklady a opravy textov zo všetkých odborov a oblastí - bez obmedzení, pokiaľ ide o zameranie textu, realizované na prvotriednej profesionálnej úrovni a za výhodné, nízke ceny v rámci celej SR!

realizuje:

MGR. TATIANA GAJDOŠOVÁ, prekladateľka a korektorka v odbore AJ / ponuka prekladateľských služieb, vrátane korektúr textov: kvalifikované preklady a korektúry realizované na vysokej profesionálnej úrovni (nie amatérska práca!) a za veľmi výhodné ceny! Precízne preklady a opravy textov zo všetkých odborov a oblastí - bez obmedzení, čo sa týka zamerania textu. VŠ vzdelanie /Mgr./ v odbore anglický jazyk + úspešná prekladateľská prax (viaceré tlmočnícke a prekladateľské agentúry, jazyková škola + jazyk. inštitút, firmy, FO + aktuálne tiež preklady dokumentov pre austrálske úrady a súdy a Slovákov a Čechov žijúcich v Austrálii - tieto preklady realizujem už od januára 2017 a spomedzi množstva rôznych súdnych a úradných dokumentov uvediem aspoň 1 príklad, a to preklad materiálov pre medzištátnu Dohodu o sociálnom zabezpečení medzi Austráliou a Slovenskou republikou!) + dôležitá je prax v oblasti korektúr textov, okrem iného, opravy tvorby učiteľov angličtiny v rámci celej SR - pozícia: jazykový korektor pre anglický jazyk pre Centrum vedecko-technických informácií SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - zameranie: korektúry tvorby učiteľov anglického jazyka v rámci celej SR, ďalej korektúry vedeckých článkov, diplomových prác, atď.

Moja VIZITKA: https://www.korekturypreklady.wixsite.com/vizitka

Rýchle a kvalitné (nie ťažkopádne) preklady textov a dokumentov rôzneho druhu - všeobecné zameranie, odborné texty: technika, ekonómia, právo, zmluvy, rozsudky súdov a iné listiny, ďalej medicína, farmácia, chémia, rôzna literatúra, vrátane beletrie, história, psychológia + preklady diplomových prác a iných textov a dokumentov - bez akýchkoľvek obmedzení, pokiaľ ide o odbor, resp. zameranie a náročnosť textu! - prekladateľská prax vo všetkých vyššie uvedených odboroch! - konkrétne napríklad: Preklady bez hraníc - prekladateľské a tlmočnícke služby Bratislava, Jazyková škola Viveus Žilina, prekladateľská a tlmočnícka agentúra PTK, ďalej je to prekladateľská činnosť pre množstvo firiem, spoločností a FO (konkrétne spolupráce a zoznam klientov nájdete v sekcii O nás) +  pracovná pozícia v oblasti korektúr textov: jazykový korektor pre angl. jazyk pre Centrum vedecko-technických informácií SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - korektúry - opravy práce, resp. tvorby učiteľov AJ v rámci celej SR (bližšie informácie sú dostupné tiež v sekcii Fotogaléria) - len pozitívne referencie, desiatky spokojných klientov (viď referencie a názory klientov v sekcii FOTOGALÉRIA)! Cieľom a zároveň i výsledkom je maximálna spokojnosť klienta s úrovňou a kvalitou spracovania prekladu, prípadne korektúry dokumentu vždy v stanovenom termíne!

Zároveň by som v úvode rada upriamila vašu pozornosť na sekciu FOTOGALÉRIA - obsahuje dôležité dokumenty: okrem referencií a názorov klientov a vyjadrení k spolupráci od prekladateľskej a tlmočníckej agentúry, vydavateľstva a ďalších klientov obsahuje kompletné ZOZNAMY prekladov a korektúr pre všetkých klientov vrátane zamestnávateľov za celú doterajšiu prekladateľskú prax! + tiež samostatný Zoznam KOREKTÚR - všetky zoznamy sú uvedené v anglickej aj slovenskej verzii a vyplýva z nich aká široká je škála odborov, oblastí a tém, ktorým sa v rámci svojej prekladateľskej praxe dlhodobo venujem. Do uvedených ZOZNAMOV samozrejme naďalej pribúdajú ďalšie preklady prípadne korektúry, zoznamy sú pravidelne aktualizované.

ĎAKUJEM za váš čas a pozornosť a teším sa na budúcu spoluprácu!