referencia vystavená Prekladateľskou a tlmočníckou agentúrou PTK-ECHO Bratislava, Kežmarok (reference issued by the Translation and Interpreting Agency PTK-ECHO Bratislava, Kežmarok)