referencia, resp. vyjadrenie k spolupráci vystavené vydavateľstvom Taktik (reference, resp. statement on our cooperation written by Taktik Publishers)